မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ရန်

မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် Online Booking ပြုလုပ်၍ Appointment Letter ရယူနိုင်ပါပြီ။

အသေးစိတ်ဖတ်ရှုရန် Link – http://www.passport.gov.mm

SocialDemy Newsletter

Subscribe to receive the emails from SocialDemy for the latest news about Education, Entertainment and more ..

Related Articles

SocialDemy မှ Instructor များကို ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

SocialDemy သည် ပညာရေးအတွက် သီးသန့်ပြုလုပ်ထားသော Active Learning Community Platform တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ပါဝင်သင်ကြားပေးကြမည့် Instructor များအနေဖြင့် အောက်ပါ အကျိုးကျေးဇူးများကို ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐞 SocialDemy တွင် သင်ကြားရန် Approve ရပြီးသော Instructor များအနေဖြင့် ကိုယ်ပိုင် Dashboard…

Responses